برنامه مشخص کاندیداها برای مسکن کارگران چیست؟

یک مقام کارگری با بیان اینکه تشکل‌های کارگری درخواستها و مطالبات کارگران را به طور شفاهی و کتبی به ستادهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری ارائه کرده اند، از کاندیداها خواست تا برنامه مشخص خود را برای تامین مسکن کارگران اعلام کنند.

محمدرضا تاجیک درباره دیدگاه و برنامه کاندیداها در خصوص اشتغال و مسایل جامعه کارگری در مناظره دوم، اظهار کرد: مناظره دوم از این جهت که تا حدودی از بحث حواشی و کشمکش های مناظره اول به دور بود قابل تحمل تر بود. انتظار داشتیم که کاندیداها در صحبتهای خود بر مسائل مهم جامعه کارگری متمرکز شوند اما به جز چند کاندیدا به طور مشخص به کارگران و مطالبات کارگری اشاره و پرداخته نشد، حتی کارگران محور صحبت کاندیداها نبودند در حالیکه سرنوشت آحاد جامعه باید محور موضوع باشد.

وی افزود:تشکل های کارگری در راستای بیان مطالبات جامعه کارگری تنها به مصاحبه بسنده نکرده و درخواست‌های خود را به طور شفاهی و کتبی به ستادهای کاندیداهای ریاست جمهوری ارائه کرده اند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد:با توجه به این که بخش اعظمی از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند، از طریق بسترهای ارتباطی که با ستادهای انتخاباتی کاندیداها داشتیم، مسائل و موارد مهم جامعه کارگری را مطرح و درخواست کردیم که کاندیداها برنامه های عملی خود را در این خصوص ارائه دهند تا کارگران برای حضور در پای صندوق‌های رأی ترغیب شوند.

وی گفت:معتقدیم که باید از شعار و وعده های پوپولیستی پرهیز کرد و بعد از مناظره دوم هم نظرسنجی ها نشان داد که برخی وعده ها از نگاه مردم قابلیت اجرا ندارد.

تاجیک خاطرنشان کرد: کاندیداهابه جای آن که به تخریب وجهه و سواد و مدرک یکدیگر بپردازند بیشتر باید برنامه‌های عملی خود را ارائه دهند و روند مناظرات به سمت و سویی سوق داده شود که اگر قرار است درباره اشتغال جوانان صحبت شود، محور موضوع اشتغال جوانان و آثار ایجاد اشتغال باشد نه اینکه واقعاً حالت مسابقات هفتگی پیدا کند چون خروج مثبتی ندارد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران همچنین بر لزوم ارائه برنامه مشخص کاندیداها در خصوص تامین مسکن کارگران تاکید و اظهار کرد: معتقدیم که در بحث مسکن کارگران می توان قدم های موثری برداشت با توجه به این که در اصل ۳۱ قانون اساسی نیز تامین مسکن کارگران برعهده دولت است لذا انتظار داریم که کاندیداها مشخصا اعلام کنند برنامه هایشان و منابع اجرای طرح هایشان در حوزه مسکن چیست؟

به گفته تاجیک، محور مناظره باید به سمت مباحث مهمی همچون معیشت خانوارها، امنیت شغلی و مسکن باشد و یک سوال به طور به طور مشترک از همه کاندیداها پرسیده شود تا مردم بتوانند در مورد دیدگاه ها و برنامه های کاندیداها بهتر قضاوت کنند.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا