تمدید مهلت ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی تا پایان مهر ۱۴۰۰

ستاد ملی کرونا با تمدید مهلت ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی سرپرستان خانوار تا پایان مهر امسال در سامانه ملی املاک و اسکان موافقت کرد.

طبق اعلام پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در جلسه هفتاد و دوم ستاد ملی کرونا، با افزایش زمان خود اظهاری و ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوار‌ها توسط سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان موافقت شد.

در مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص تمدید مهلت خوداظهاری و ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان کشور آمده است: جهت کاهش ازدحام و مراجعات حضوری مردم به مراجع ذی ربط برای ثبت اطلاعات، مهلت زمانی اجرای احکام مندرج در بند‌های یک و دو تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع قانون «اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» – مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی- در رابطه با خود اظهاری از طریق ثبت واحد‌های مسکونی و اقامتگاه‌های اصلی و فرعی خانوار‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، تا پایان مهره ماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا