صدور کارت‌های بانکی از میلیارد گذشت 

در بهار سال جاری، بانک‌ها بیش از یک میلیارد انواع کارت بانکی صادر کرده‌اند که در مقایسه با سال گذشته تقریبا ۱۵ درصد بیشتر شده است.

از ابتدای سالجاری تا پایان خرداد ماه بانک‌ها معادل یک میلیارد و ۱۸۹ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۵۳۶ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک صادر کرده‌اند که در مقایسه با صدور ۱ میلیارد و ۳۳ میلیون و ۹۷ هزار و ۵۳۷ کارت بانکی در سال گذشته تقریبا ۱۵ درصد بیشتر شده است.

بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک ملی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.

از سوی دیگر، در بهار سال جاری بالغ بر ۷۸۴ میلیون و ۳۱۱ هزار و ۳۲۸ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با تعداد ۱۳۶ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۳۷۹ کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.

بانک‌های صادرات، ملت و سپه در رده‌های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.

همچنین، تا پایان فصل اول امسال بالغ بر ۱۶ میلیون و ۹۹۱ هزار و ۷۲۸ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملت با تعداد چهار میلیون و ۲۲۳ هزار و ۲۸۱ عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.

علاوه براین، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۳۸۲ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۴۴۸ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با صدور ۹۸ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۶۶۶ عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های پارسیان و ملت قرار دارند.

طبق این گزارش، معادل پنج میلیون و ۹۶۰ هزار و ۱۲۴ عدد کارت پول الکترونیک نیز توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در بهار ۱۴۰۰ صادر شده که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

در آخر  لازم به ذکر است که ماه‌های خرداد و فروردین به ترتیب  با صدور ۳۹۸ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۱۵۷، ۳۹۵ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۱۶۱ عدد انواع کارت بانکی بیشترین و کمترین آمار صدور کارت‌های بانکی را به ثبت رسانده‌اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا