کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی،‌ اولین چالش دولت سیزدهم

کسری بودجه حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ محتمل است. جنس این‌ کسری به شکلی است که تامین مالی کوتاه مدت غیر تورمی آن اجتناب ناپذیر است.

کمتر از یک ماه دیگر دولت سیزدهم کار خود را شروع خواهد کرد. مشکلات اقتصادی پیش روی دولت جناب رئیسی به لحاظ وسعت و عمق کم سابقه است. با این همه تردیدی وجود ندارد که رئیس جمهور جدید ایران نسبت به این مشکلات آگاه بوده و هستند.

به باور عباس علوی راد مشکلات متعدد اقتصادی پیش روی دولت جناب رئیسی به مثابه یک‌ میدان مین است. اگر رئیس و اعضای دولت بتوانند مین ها را خنثی نمایند، مسیر حرکت دولت به سمت اهداف هموار خواهد شد، در غیر این صورت مسیر مسدود و حرکت کند خواهد بود. در ادامه شش نقطه مهم از میدان مین در عرصه اقتصاد ایران علامت گذاری شده است.

کسری بودجه حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ محتمل است. جنس این‌ کسری به شکلی است که تامین مالی کوتاه مدت غیر تورمی آن اجتناب ناپذیر است.

رشد میانگین حدود ۴۰ درصدی نقدینگی در سال های ۹۷، ۹۸، ۹۹ (در بهار ۱۴۰۰ هم ادامه داشته) که اثرات تورمی آن به واسطه وقفه های زمانی در دولت جناب رئیسی اجتناب ناپذیر است.

ناترازی آشکار و پنهان سیستم بانکی کشور که از سال ۱۳۹۳ تا کنون به شکل قابل ملاحظه ای شدت یافته است.

بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و ابر چالشی به نام ناترازی صندوق های بازنشستگی و چشم انداز تشدید آن در افق پیش رو.

اوج گیری مستمر فاصله طبقاتی از سال ۱۳۹۲ تا کنون و انباشت نارضایتی ناشی از نابرابری درآمدها در کشور.

کاهش جمعیت فعال، نرخ مشارکت و بیکار شدن بالغ بر یک میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ در اثر ضعف شدید مدیریت بحران کرونا در کشور.

جناب رئیسی و دولت ایشان برای حرکت و پیشروی به سمت اهداف خود، نیاز دارند در میدان مین پیش رو، معبری را با خنثی سازی مینهای کسری بودجه باز نمایند. برای خنثی سازی مین های کسری بودجه با کمترین میزان خسارت، انتخاب افراد متخصص، با تجربه و مسلح نمودن آنها به ابزارهای مناسب اجتناب ناپذیر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا