۹۲ درصد تراکنش‌های کارتخوان‌ها برای کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است

جدیدترین گزارش شاپرک نشان می‌دهد در مردادماه امسال حدود ۹۲ درصد کل تراکنش‌ها دارای ارقام زیر ۵۰۰ هزار تومان بوده و ۴۴ درصد تعداد تراکنش‌ها با این ابزار نیز بالای ۲۵ هزار تومان بوده است.

بسیاری از مردم در طول شبانه روز از طریق کارتخوان فروشگاهی اقدام به خرید و فروش کالا و خدمات می‌کنند. یکی از آمار‌های قابل تأمل که در گزارش اخیر شاپرک قابل مشاهده است، میزان پراکندگی مبلغی تراکنش‌ها از طریق ابزار کارتخوان فروشگاهی به عنوان یکی از سه ابزار‌های پذیرش شبکه است.

بر این اساس در گزارش مردادماه شاپرک، ابتدا به تقسیم بندی دامنه مبلغی تراکنش‌های زیر پرداخته شده است؛

۱- زیر ۵/۰۰۰ تومان

۲- بین ۵/۰۰۰ تا ۲۵/۰۰۰ تومان

۳- بالای ۲۵/۰۰۰ تومان

درصد تعداد تراکنش‌ها با استفاده از ابزار کارتخوان

در ادامه آمار منتشر شده، با اشاره به سهم ۴.۵۳ درصدی تراکنش‌های مانده گیری از کل تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی تاکید شده است: در مردادماه امسال، بیشترین تعداد تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغی بین ۵/۰۰۰ تا ۱۵/۰۰۰ تومان بوده است.

همچنین ۱۳.۹۴ درصد تعداد تراکنش‌های ابزار کارت خوان فروشگاهی، مبلغ زیر ۵/۰۰۰ تومان را داشته‌اند. ۳۶.۶۸ درصد تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز در بازه مبلغی ۵/۰۰۰ تا ۲۵/۰۰۰ تومان بوده‌اند و در نهایت ۴۴.۸۵ درصد تراکنش‌ها با مبلغ بالای ۲۵/۰۰۰ تومان انجام گرفته‌اند.

بیشترین تعداد تراکنش برای کدام بازه مبلغی است؟

اما در بخش دیگر این گزارش به تعداد تراکنش‌های کارتخوان در بازه‌های بالا، پرداخته است. به گونه‌ای که در مردادماه ۱۴۰۰ تعداد تراکنش‌های با مبلغ زیر ۵/۰۰۰ تومان در ابزار کارتخوان فروشگاهی برابر با ۳۹۷،۴۲۳،۲۲۳ عدد تراکنش بوده است.

همچنین تعداد تراکنش‌های با مبلغ بین ۵/۰۰۰ تومان و ۲۵/۰۰۰ تومان برابر با ۱،۰۴۵،۴۹۱،۳۹۳ عدد تراکنش بوده و کل تعداد تراکنش‌های با مبلغ بالای ۲۵/۰۰۰ تومان برابر با ۱،۲۷۸،۶۰۴،۳۷۷ عدد تراکنش می‌باشد.

با توجه به نمودار دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی می‌توان بیان نمود که نزدیک به ۹۱.۹۹ درصد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دارای مبلغ کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است.

۹۲ درصد تراکنش‌ها با دستگاه‌های کارتخوان مربوط به مبالغ کمتر از ۵۰۰ تومان است

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا