خانه‌های خالی در صورت عدم پرداخت مالیات، ممنوع المعامله می‌شوند

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر فردی خانه خود را اجاره دهد تا یکصد و پنجاه متر در تهران و دویست متر در سایر شهرها مشمول مالیات نیست و در صورتی که مازاد بر این متراژ طبق قانون مشمول مالیات باشد، مالیات اجاره محاسبه می‌شود.اما اگر این خانه بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان فاقد بهره بردار بوده و خالی اعلام شود، در سال اول مالیات آن ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر محاسبه می شود.

شاهین مستوفی،  مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: اگر فردی خانه خود را اجاره دهد تا یکصد و پنجاه متر در تهران و دویست متر در سایر شهرها مشمول مالیات نیست و در صورتی که مازاد بر این متراژ طبق قانون مشمول مالیات باشد، مالیات اجاره محاسبه می‌شود.اما اگر این خانه بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان فاقد بهره بردار بوده و خالی اعلام شود، در سال اول مالیات آن ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر محاسبه می شود.

مالکان خانه‌های خالی، پس از اعلام مالیات توسط سازمان امور مالیاتی کشور، یک ماه فرصت پرداخت دارند. در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت یک ماه، برگ مطالبه مالیات مربوطه صادر و برای پرداخت مالیات به آنها ابلاغ می شود.

در صورتی که مالیات مطالبه شده قطعی شود، و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ برگ قطعی بدهی قطعی شده پرداخت نشود تمام محدودیت های پیش بینی شده در قانون از جمله ممنوع المعامله شدن و توقیف اموال و … با صدور برگه اجرائیه و ابلاغ آن انجام خواهد شد. بنابر این اشخاص مزبور اجازه انتقال املاک یاد شده را به شخص دیگری قبل پرداخت بدهی نخواهد داشت و اگر دفترخانه ای بدون دریافت گواهی نسبت به انتقال اقدام کند متضامنا در پرداخت مالیات مسوول خواهد بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا