تورم فصلی تولیدکننده در تابستان کاهشی شد

مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۲ معادل ۹.۳ درصد است که نسبت به فصل قبل ۳.۱ درصد کاهش داشته است. 

مرکز آمار شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان امسال را منتشر کرد. نرخ تورم تولیدکننده در واقع میانگین قیمت‌هایی است که تولیدکننده محصولات و خدمات خود را به خرده فروشان می‌فروشد و خرده فروشان آن را به بازارهای محلی می‌برند و در اختیار عموم قرار می‌دهند. قیمت‌های تولیدکننده به این دلیل مهم هستند که در ایجاد تورم یا کاهش تورم نقش دارند.

کاهش ۳.۱ درصدی تورم فصلی تولیدکننده

طبق آخرین داده‌های مرکز آمار، در تابستان امسال نرخ تورم فصلی برابر ۹.۳ درصد به ثبت رسید که نسبت به فصل قبل که برابر ۱۲.۴ درصد بود، ۳.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم فصلی قیمت تولیدکننده، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور است. این شاخص در فصل تابستان ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل، ٩.٣ درصد افزایش دارد.

در تابستان ۱۴۰۲ بیشترین تورم فصلی با ١٢.٦ درصد مربوط به گروه «خدمات» و کم‌ترین تورم فصلی با ٦.٦ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» است.

تورم فصلی تولیدکننده در تابستان کاهشی شد 

تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ۴۵.۳ درصد شد

براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم تولیدکننده در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٥,٣ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٢.٤ درصد)، ٢.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٥.٣ درصد افزایش دارد.

در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٧٢.٣ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٣٥.٧ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» است.

تورم فصلی تولیدکننده در تابستان کاهشی شد 

تورم سالیانه تولیدکننده ۴۳.۲ درصد

در تابستان ١٤٠٢، نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٤٣,٢ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٢.٩ درصد)، سه‌دهم واحد درصد افزایش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٣.٢ درصد افزایش دارد.

در این فصل بیشترین تورم سالیانه با ٥٨.٨ درصد مربوط به گروه «خدمات» و کمترین تورم سالیانه با ٢٩.٢ درصد مربوط به گروه «صنعت» است.

تورم فصلی تولیدکننده در تابستان کاهشی شد 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا