آمار نگران کننده از ظرفیت مخازن سدهای کشور | ۱۷ سد فقط زیر ۲۰ درصد ذخیره آب دارند

شرکت مدیریت منابع آب ایران آمار رسمی از میزان ذخیره آب سدهای کشور منتشر کرده است.

تسنیم گزارش داد، در حال حاضر ۱۷ سد مهم کشور درصد پرشدگی زیر ۲۰درصد دارند؛ در واقع بیش از ۸۰درصد ظرفیت مخازن این سدها خالی است.

بررسی آخرین آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که در میانه آذرماه مجموع ذخایر آبی سدهای کشور حدود ۱۹.۹ میلیارد مترمکعب است که این میزان ذخیره آب، نشان‌دهنده میزان پرشدگی ۴۰درصدی است؛ درواقع حدود ۶۰ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور هم‌اکنون خالی است.

از میان سدهای مهم تأمین آب شرب و کشاورزی کشور، ۱۷ سد، میزان پرشدگی زیر ۲۰ درصد دارند و بیش از ۸۰ درصد ظرفیت مخازن این سدها خالی است.

اسامی این ۱۷ سد و میزان پرشدگی آن‌ها در جدول زیر آورده شده است.

آمار جدید از ظرفیت مخازن سدهای کشور | ۱۷ سد فقط زیر ۲۰ درصد ذخیره آب دارند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا