قیمت خودرو امروز ۲۵ آذر ۱۴۰۲ در بازار مشخص شد

قیمت خودرو امروز شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص آمده است.

 

قیمت خودروهای سایپا

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰
ساینا S ۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰
ساینا S (استاندارد) ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰
ساینا S دوگانه سوز ۳۸۰,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰
کوییک ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰
کوییک اتوماتیک ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰
کوییک R ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰
کوییک R تیپ S ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰
کوییک R اتوماتیک ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰
کوییک S ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰
کوییک S (استاندارد) ۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰
کوییک GXR ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کوییک GXL ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰
شاهین تیپ ۱ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی
شاهین تیپ ۲ ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ به زودی
شاهین تیپ ۳ ۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰
شاهین اتوماتیک G ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ ۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰
وانت زامیاد (رادیال) ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰
پیکاپ کارون ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰
پیکاپ زاگرس ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS35 تیپ ۲ ۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰
چانگان CS35 تیپ ۳ ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰
زوتی DL5 به زودی ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰
زوتی DL5 به زودی ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰

 

قیمت خودروهای ایران خودرو

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

وانت آریسان ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰
سورن پلاس (تیپ ۴) ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو ۶ سرعته ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ به زودی
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) ۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) به زودی ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰
پژو پارس ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰
پژو پارس سفارشی ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰
پژو پارس سفارشی ELX ۵۷۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰
پژو پارس TU5 ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ موتور TU3 ۵۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای برقی ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای برقی (ارتقاء) ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما (ارتقاء) ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء) ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰
رانا پلاس ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰
رانا پلاس (ارتقاء) ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس پانوراما ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) ۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰
تارا دستی ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰
تارا دستی V1 ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰
تارا اتوماتیک (ارتقاء) ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک V4 ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰
هایما اس ۵ ( S5 ) جدید ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس ۷ ( S7 ) ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰
هایما اس ۷ ( S7 ) سفارشی ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما ۸ اس ( ۸S ) ۱,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰
هایما ۷X ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا