اعلام قیمت مرغ قطعه‌بندی در میادین میوه و تره بار

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار نرخ انواع مرغ قطعه بندی، بسته بندی و فرآورده را اعلام کرد.

قیمت انواع گوشت، قطعه بندی، فرآورده و انواع آلایش مرغی اعلام شد.

قیمت‌ها به شرح زیر است:
بازوی کبابی ساده هرکیلوگرم ۹۸ هزار تومان

بال کبابی ساده (بدون نوک بال) هرکیلوگرم ۱۰۸ هزار تومان

جوجه کباب با استخوان ساده هرکیلوگرم ۱۴۰ هزار تومان

جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده هرکیلوگرم ۱۷۵ هزار تومان

ران بدون پوست و دنبالچه، چربی و سر ساق هرکیلوگرم ۱۲۵ هزار تومان

ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن، بال و بازو هرکیلوگرم ۱۳۳ هزار تومان

ساق مرغ بدون پوست و سرساق هرکیلوگرم ۱۴۰ هزار تومان

سینه با استخوان بدون پوست، شش، گردن، بال (بدون بازو) هرکیلوگرم ۱۴۰ هزار تومان

سینه بدون استخوان (شنیتسل بدون آرد بدون بازو) هرکیلوگرم ۱۷۲ هزار تومان

فیله مرغ هرکیلوگرم ۱۹۸ هزار تومان

گردن بدون پوست هر کیلوگرم ۳۰ هزار تومان

مخلوط بال و بازو کبابی ساده هر کیلوگرم ۱۰۵ هزار تومان

مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران هرکیلوگرم ۱۳۱ هزار تومان

پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) بسته ۴۰۰ گرمی ۱۸ هزار تومان

جگر مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۲۵ هزار تومان

دل مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۳۸ هزار تومان

سنگدان مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۴۲ هزار تومان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا