سدهای کشور از نصف هم کمتر آب دارند

آمار بهره‌برداری از سدهای مخزنی کشور تا ۲۱ آذر ماه بیانگر این است میزان پرشدگی حجم آب موجود در مخازن کشور تنها ۴۰ درصد است.

میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا ۲۱ آذرماه معادل سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون متر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون مترمکعب بوده هفت درصد رشد داشته است. همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور نیز نسبت به سال قبل با ۲۲ درصد افزایش مواجه بوده است.

حجم آب موجود مخازن اکنون ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۱۸ میلیارد و ۳۰ میلیون متر مکعب بوده ۱۰درصد افزایش یافته است.

همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور نیز تا ۲۱ آذر ماه ۴۰ درصد است.

وضعیت برخی از سدهای مهم کشور بیانگر این است که در شش درصد پرشدگی کمتر از ۱۰ درصد است، به‌طوری‌که سد دوستی و سد طرق استان خراسان رضوی به ترتیب ۶ و ۱۰ درصد، سد رودبال داراب استان فارس یک درصد، چاه‌نیمه‌ها استان سیستان و بلوچستان سه درصد، سد تنگوئیه سیرجان استان کرمان ۹ درصد، سد ساوه استان مرکزی هفت درصد پر هستند.

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۳۴.۵میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۵۰.۳ میلیمتر) ۳۱ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۳۷.۲میلیمتر) هفت درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا