قیمت خودرو امروز ۲ دی ۱۴۰۲ در بازار مشخص شد

قیمت خودرو امروز شنبه ۲ دی ۱۴۰۲ مشخص شد. بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص است.

قیمت خودرو امروز  شنبه ۲ دی ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص آمده است.

 

قیمت خودروهای سایپا

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰
ساینا S ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰
ساینا S (استاندارد) ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰
ساینا S دوگانه سوز ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰
کوییک ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰
کوییک اتوماتیک ۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰
کوییک R ۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰
کوییک R تیپ S ۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰
کوییک R اتوماتیک ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰
کوییک S ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰
کوییک S (استاندارد) ۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰
کوییک GXR ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کوییک GXL ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰
شاهین تیپ ۱ ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ به زودی
شاهین تیپ ۲ ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ به زودی
شاهین تیپ ۳ ۵۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰
شاهین اتوماتیک G ۷۰۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ ۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰
وانت زامیاد (رادیال) ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰
پیکاپ کارون ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰
پیکاپ زاگرس ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS35 تیپ ۲ ۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰
چانگان CS35 تیپ ۳ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰
زوتی DL5 ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰
زوتی DL5 به زودی ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰

 

قیمت خودروهای ایران خودرو

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

وانت آریسان ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰
سورن پلاس (ارتقاء) ۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو ۶ سرعته ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ به زودی
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) ۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) به زودی ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰
پژو پارس ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰
پژو پارس سفارشی ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰
پژو پارس سفارشی ELX ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰
پژو پارس TU5 ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ موتور TU3 ۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای برقی ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای برقی (ارتقاء) ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما ۶۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما (ارتقاء) ۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء) ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC (ارتقاء) ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰
رانا پلاس ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰
رانا پلاس (ارتقاء) ۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰
رانا پلاس پانوراما ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰
تارا دستی ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰
تارا دستی V1 ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰
تارا اتوماتیک (ارتقاء) ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک V4 ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰
هایما اس ۵ ( S5 ) جدید ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس ۷ ( S7 ) ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰
هایما اس ۷ ( S7 ) سفارشی ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما ۸ اس ( ۸S ) ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰
هایما ۷X ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا