بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان سال ادامه دارد

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان امسال است و بعد از آن طبق رویه قبل است.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف حسب مورد با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم که از بهمن امسال به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور واگذار شده بود فقط تا پایان امسال اعتبار دارد.

طبق این بخشنامه، اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال / دوره برای مؤدیانی است که تا پایان سال بدهی سال یا دوره مربوط را پرداخت کرده باشند، در مورد اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بخشودگی جرایم موضوع این بند بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال دوره است و پرداخت بدهی قبل از این ابلاغ، مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نیست.

گفتنی است مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی فقط تا پایان سال است، این مهلت تمدید نمی‌شود و بعد از آن مطابق رویه قبل خواهد بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا