مشارکت مردم در تولید، چگونه؟

امیررضا عرب‌پور|

کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی معتقد است، جهش تولید بدون حضور در بازارهای خارجی ممکن نیست. بر این اساس در حوزه تسهیل گری تجارت خارجی، از سمت دولت بایستی فعالیت بیشتری دیده شود.

امیرضا عرب پور، در خصوص الزامات تحقق شعار سال “جهش تولید با مشارکت مردم” گفت:  از سنوات گذشته روی اصل ۴۴ و خصوصی سازی بنگاههای دولتی تاکید شد اما این هدف به خوبی پیش نرفت.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: امروز اقتصاد ایران درگیر تحریم‌های همه جانبه است، وقتی افق مشخصی در این خصوص دیده نمیشود بایستی روی سرمایه های داخل تاکید کرد.

وی افزود، این درحالی است که برخی قوانین کشور مانع حضور بخش خصوصی در  اقتصاد است. بر این اساس باید قوانین جدید در این حوزه تصویب شود.

عرب پور گفت: شرکتهای نوآور دانش بنیان نیز در راستای تحقق هدف شعار سال موثر هستند،  در سنوات اخیر فعالیت شرکت‌های دانش بنیان رونق یافته و بایستی تاکید بیشتری در این حوزه انجام شود.

وی در خاتمه گفت: جهش اقتصادی بدون حضور در بازارهای خارجی ممکن نیست. بر این اساس در حوزه تسهیل گری تجارت خارجی، از سمت دولت  بایستی فعالیت بیشتری دیده شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا