افزایش ۱۳۵۹ کیلومتری خطوط انتقال و فوق توزیع برق کشور

بررسی‌ها نشان می‌دهد طول خطوط انتقال و فوق توزیع صنعت برق کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش ۱۳۵۹ کیلومتری داشته است.

طوط و پست‌های انتقال و توزیع برق یکی از بخش‌های بسیار مهم صنعت برق است که علاوه بر ایجاد امکان پاسخگویی به مشترکان شبکه سراسری، همچنین نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه ایفا می‌کند.

برنامه‌ریزی و توسعه شبکه‌های انتقال فوق توزیع یکی از برنامه‌های مهم سالانه وزارت نیرو است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ در این بخش اقدام‌های مهمی صورت‌گرفته است.

مستند به گزارش شرکت مادرتخصصی توانیر در سال گذشته طول خطوط ۴۰۰ کیلوولت کشور افزایش ۲۴۵ کیلومتری داشت و به رقم ۲۲ هزار و ۶۴۶ کیلومتر رسید.

همچنین در این سال طول خطوط ۲۳۰ کیلوولت نیز ۳۲۵ کیلومتر افزایش یافت و به رقم ۳۳ هزار و ۶۴۹ کیلومتر رسید تا جمع خطوط انتقال ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت با ۵۷۰ کیلومتر افزایش به ۵۶ هزار و ۲۹۵ کیلومتر برسد.

این گزارش حاکی است در سال ۱۴۰۲ خطوط ۱۳۲ کیلوولت نیز ۳۳۱ کیلوولت افزایش یافت و به رقم ۲۵ هزار و ۴۰۰ کیلومتر رسید.

در این بخش همچنین خطوط ۶۳ و ۶۶ کیلوولت ۴۵۸ کیلومتر افزایش یافت تا کل خطوط صنعت برق کشور در این بخش به ۵۱ هزار و ۸۷۲ کیلومتر برسد.

جمع کل خطوط فوق توزیع کشور در سالی که گذشت ۱۳۵۹ کیلومتر افزایش یافت و این اتفاق سبب شد تا جمع کل خطوط و انتقال فوق توزیع کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۳۳ هزار و ۵۶۷ کیلومتر برسد.

منبع: برنا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا