صدور پروانه‌های ساختمانی از طریق درگاه ملی مجوز‌ها در صورت عدم رعایت مدت سه ماه

التیماتوم شرکت بازآفرینی شهری ایران:

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در صورتی که پروانه های ساختمانی سه ماه صادر نشود از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر خواهد شد‌.

محمد آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران گفت: تسهیلات  بانکی  ۵ نوع تسهیلات است اول در بافت فرسوده از تمامی تسهیلات نهضت ملی بدون شرایط چهارگانه قابل پرداخت است.

وی افزود: در برنامه هفتم  بندی  آمده است که بر اساس آن تمامی حمایت‌ها، تسهیلات و تخفیف‌های نهضت ملی مسکن به بافت فرسوده تعلق می‌گیرد  و تا سقف ۵ واحد از تسهیلات نهضت ملی مسکن می‌توانند استفاده کنند.

وی افزود: مبلغ ۱۸۵ میلیون تومان  وام صفر درصد است که کم است و باید افزایش پیدا کند و همچنین تسهیلات اسکان موقت است که ۱۲۰ میلیون تومان در تهران و در ۹۰ میلیون تومان هم در سایر شهرها پرداخت می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی  اظهار کرد: همچنین تسهیلات مقاوم سازی و مرمت بافت‌های تاریخی وجود دارد که همان تسهیلات نهضت ملی مسکن است که ۸۰ درصد وام ساخت را در برمی‌گیرد.

وی افزود: همچنین یک وام ودیعه در بافت‌های تاریخی را هم داریم که ساکنان این بافت‌ها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند‌.

وی در خصوص سوال دیگر  باشگاه خبرنگاران در خصوص صددر مدت زمان پروانه های ساختمانی گفت: طبق برنامه هفتم حداکثر مدت صدور ظرف سه ماه پرداخت شود و اگر صادر نشود در حال برنامه ریزی هستیم که از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر شود‌.

او گفت: مدت زمان صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران ۶ ماه است و میانگین کشوری ۸ است  در برخی از شهرها از ۲هفته ای صادر می‌شود و حتی در اصفهان به صورت الکترونیکی پروانه های ساختمانی صادر می‌شود.

وی افزود: یک میلیون و ۵۰ هزار  واحد مسکونی را از سال ۸۴ تا کنون  نوسازی شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا