خاندوزی: رشد اقتصادی ایران به ۴.۵ درصد رسید

وزیر اقتصاد گفت: در دولت سیزدهم علی رغم تمامی فشار‌ها رشد اقتصادی کشور به  ۴.۵ درصد رسید.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ودارایی در حاشیه جلسه هیئت دولت  با بیان اینکه عملکرد دولت  سیزدهم در  سه سال اخیر  اقتصاد ایران را از نوسان‌ها خارج کرد گفت:  نرخ رشد اقتصادی کشور حاکی از آن است که  بانک جهانی  خبر از  رشد پایدار و تاب آور داده است و مسیر خروج از دام رکود‌ی دهه ۹۰ که گریبان گیر ایران شده بوده را طی کردیم و عوامل بلند مدت باعث تغییر مسیر در این  بخش شد.

وی ادامه داد:  مجموعه سرمایه گذاری دهه ۹۰ در ماشین آلات و ساختمان نا خالص و منفی بوده است در صورتی که میزان سرمایه گذاری در ماشین آلات نرخ رشد قابل توجه  داشت و  ۱۱.۷  درصد افزایش یافته است.

خاندوزی بیان کرد: این آمار‌ها حاکی از  آن است که در دهه ۹۰ بخش سرمایه گذاری مسیر کاهنده‌ای را طی کرده بود، اما در حال حاضر اقتصاد ایران با رشد و ثبات سرمایه گذاری بیشتر روبرو  شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی اظ‌ها رکرد:  آمار‌های رسمی کشور در سال ۹۵  حاکی از آن است که میزان سرمایه گذاری خارجی محقق شده کمتر از  ۲ میلیاد دلار بود که  در سال ۹۶ سرمایه گذاری خارجی به ۲.۶ میلیارد دلار رسید، اما در دولت سیزدهم میزان سرمایه گذاری خارجی به بیش از ۵ ونیم میلیارد دلار رسید.

خاندوزی بیان کرد: در طی بیست سال اخیر متوسط نرخ رشد دولت ۳.۷، ۱ درصد، و   ۴ ونیم درصد  بود که در  دولت سیزدهم علی رغم تمامی فشار‌ها رشد اقتصادی  ۴.۵ درصد بوده است که این آمار‌ها نشان می‌دهد  نرخ سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در دولت سیزدهم بسیار خوب بوده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا