تمدید رسمی اقدامات حمایتی واردات فولاد اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا رسما اقدامات حفاظتی در مورد واردات فولاد را برای دو سال دیگر، تا ژوئن ۲۰۲۶ تمدید کرده و مقررات اجرایی مربوطه را منتشر کرده است.

این تصمیم پس از تحقیقاتی که ۱۴ کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست کرده بودند، اتخاذ شد و کمیسیون اروپایی اشاره کرد که نیاز به گسترش و تعدیل اقدامات حفاظتی ناشی از ترکیبی از چندین عامل بود از جمله:
۱- سطح بالای مازاد ظرفیت جهانی تولید فولاد و افزایش شدید صادرات از چین به کشورهای ثالث، به ویژه به آسیا، که منجر به افزایش صادرات از این کشورهای ثالث به اتحادیه اروپا شد.
۲-افزایش آمار سیاست های آنتی دامپینگ تجاری و سایر محدودیت های اعمال شده توسط کشورهای ثالث،
۳- کاهش قابل توجه تقاضا در اتحادیه اروپا.

از سال ۲۰۲۱، نفوذ واردات فولاد به این بلوک حتی از سطوح ثبت شده قبل از شروع اقدامات حفاظتی در سال ۲۰۱۸ نیز فراتر رفته است. این امر تأثیر منفی بر صنعت فولاد اروپا داشته و مانعی بزرگ بر سر راه کربن زدایی این صنعت نیز می باشد. علیرغم اقدامات حفاظتی، ظرفیت مازاد جهانی فولاد از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ تقریباً ۵۰ میلیون تن افزایش یافته است.

منبع: GMK Center
ترجمه: مونا تابان شمال

منبع: فولاد ایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا